• 1396/6/25

      9:58:49

    سلام جای بسی تاسف است به این همه ذخائر و صادرات که حتی خاک کشور را هم شامل میشود وزیر محترم راه بگوید پول نداریم که خرج ایمنی راه ها کنیم که هزاران نفر در طول سال کشته نشوند و میلیاردها دلار هم خسارت خودروها که انهم با دلار نفتی وارد کشور میشود حقوق ها زیر خط فقر پس در امد کشور کجا هزینه میشود