• 1397/7/9

      11:52:37

    بنده 32 سالمه 18 سال پیش دریچه قلب عوض کردم که از همان زمان باید روزانه وارفارین مصرف نمایم وگرنه خون در قلب لخته میشود قیمت آزاد این دارو 5هزار تومان برای 100 عدد بود اما حدود دوهفته ایست که این دارو نایاب شده به هر داروخانه مراجعه میکتم میگن چون دارو وارداتی هست موجود نیست و حتی آزاد این دارو به هر قیمتی پیدا نمیشود به سازمان غذا و دارو مشهد و تهران هم تماس گرفتیم هیچ کدوم جواب قانع کننده ای ندادند